ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ

Ιανουάριος-Ιούνιος 2019

1) 26 Ιανουαρίου, Σάββατο βράδυ: 8 – 9:30

2) 9 Φεβρουαρίου, Σάββατο βράδυ: 8 – 9:30

3) 23 Φεβρουαρίου, Σάββατο βράδυ: 8 – 9:30

4) 10 Μαρτίου, Κυριακή βράδυ: 8 – 9:30

5) 23 Μαρτίου, Σάββατο βράδυ: 8 – 9:30

6) 6 Απριλίου, Σάββατο βράδυ: 8 – 9:30

7) 20 Απριλίου, Σάββατο βράδυ: 8 – 9:30

8) 11 Μαΐου, Σάββατο βράδυ: 8 – 9:30

9) 25 Μαΐου, Σάββατο βράδυ: 8 – 9:30

10) 8 Ιουνίου, Σάββατο βράδυ: 8 – 9:30

11) 22 Ιουνίου, Σάββατο βράδυ 8 – 9:30

12) 30 Ιουνίου, Κυριακή βράδυ 8 – 9:30