Φόβος και Θρησκεία

Η Θρησκεία θα πρέπει νά είναι μιά ύγιής έκφραση της μετάνοιας,της εύχαριστίας καί της εύγνωμοσύνης του ανθρώπου πρός τη συγχωρητική αγάπη του Θεού καί όχι νά γίνεται ενοχική έκφραση του φόβου που αίσθανόμαστε μήπως μας τιμωρήσει γιά τά λαθη καί τίς αμαρτίες μας.Ο Θεός είναι πολύ δίκαιος,αλλά καί πολυεύσπλαχνος καί...

Συνέχισε να διαβάζεις

Το θαύμα

Ο Θεός πολλές φορές δέν βοηθάει αμέσως καί επιτρέπει μακροχρόνιες ασθένειες , ενω δέχεται τήν ειλικρινή μετάνοια, δέν προσφέρει καί τή  θεραπεία,γιά νά προξενήσει μεγαλύτερη πνευματική ωφέλεια στήν ψυχή του αγωνιστή χριστιανού.Αρκεί να του έχουμε εμπιστοσύνη καί νά τόν παρακαλούμε νά μας δίνει υπομονή καί δύναμη στόν αγώνα μας.Η αγάπη...

Συνέχισε να διαβάζεις